Laboratorium Cyfowe

Dofinansowanie

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.
Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przekazać na ten cel ok. 320 mln zł.
Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków.
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
  1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  2. które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  3. które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  4. które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
  5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.
Wprowadzono roczny limit aplikowania do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają kryteria powyżej.
Zeskanowane, podpisane i opieczętowane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.
Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

MEN wymaga umieszczenia w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 5) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls), jako pismo przewodnie podpisane przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną. Samorządy mogą składać wnioski do 14 czerwca 2019 r.
Informujemy, że laboratoria cyfrowe Einstein™ spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.