Nowelizacja programu Aktywna Tablica

W dobie pandemii szkoły oraz inne placówki oświatowe — zarówno w wymiarze publicznym, jak i niepublicznym — stoją w obliczu wielu wyzwań natury organizacyjnej i finansowej. Aktualna sytuacja w kraju i na świecie zmienia się niezwykle dynamicznie, nie pozostając bez wpływu na rządowe wytyczne, zalecenia i obostrzenia, co dodatkowo utrudnia proces planowania w kontekście nowego roku szkolnego. Pewną odpowiedzią na te bolączki placówek oświatowych jest program rządowy “Aktywna tablica” — poniżej omawiamy najważniejsze założenia oraz zmiany, wprowadzone przez najnowszą nowelizację.

Program “Aktywna tablica” — na czym polega?

Podstawą programu “Aktywna tablica” jest dofinansowanie dla szkół publicznych i niepublicznych w wysokości do 14 tysięcy złotych. Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu multimedialnego, wykorzystywanego w procesie nauczania, co nie tylko zwiększy atrakcyjność i efektywność samych lekcji, ale także pomoże lepiej zaadaptować organizację placówki do obecnej sytuacji pandemicznej.

Przez ostanie lata działania programu “Aktywna tablica” wzięło w nim udział przeszło 15 tysięcy szkół w kraju i za granicą. Założenia projektu obejmują finansowanie pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem w wysokości 80% — pozostałe 20% to wkład własny placówki. Własny wkład finansowy w tym przypadku rozumiany jest jako środki przeznaczone na zakup pomocy wyszczególnionych we wniosku, a także komputerów i urządzeń TIK nabytych w roku złożenia wniosku, które również pełnią funkcję dydaktyczną.

Celem programu “Aktywna tablica” jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez promowanie nowoczesnych i przyjaznych dla ucznia metod dydaktycznych, jak również lepsze przystosowanie szkół do wymagających warunków nauki w czasach pandemii. Dodatkowym aspektem jest również wsparcie placówek kształcących uczniów z niepełnosprawnościami oraz niewidomych — w przypadku takich szkół podstawowych próg możliwego dofinansowania wzrasta do 35 tysięcy złotych.

Nowelizacja programu “Aktywna tablica” — zmiany w nowej edycji

Nowa edycja programu rządowego “Aktywna tablica” przynosi kilka istotnych zmian. Nowelizacja obejmuje kilka obszarów projektu — doprecyzowaniu poddane zostały między innymi wytyczne odnośnie parametrów i rodzaju sprzętu obejmowanego dofinansowaniem. Podobna aktualizacja dotyczy także wytycznych odnośnie podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej — tego typu zmiany mają na celu przede wszystkim rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów.

Istotną modyfikacją jest również rozszerzenie sprzętu finansowanego w ramach programu “Aktywna tablica” o zestawy urządzeń do nauki zdalnej. Edycja zaplanowana na lata 2021-2024 nie tylko obejmuje zakup laptopa wraz ze sprzętem pozwalającym na przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym, ale została również rozszerzona o zestawy dla nauczyciela, które umożliwią prowadzenie zajęć dydaktycznych na odległość. Przypominamy jednocześnie, że w naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych propozycji sprzętowych dla placówek dydaktycznych, w tym właśnie rzeczone zestawy do nauki zdalnej, jak również stacjonarnej.

 

Kto może skorzystać z programu “Aktywna tablica” — procedura składania wniosku

Nowa edycja programu “Aktywna tablica” przyniosła ze sobą aktualizację wytycznych odnośnie podmiotów upragnionych do zostania beneficjentem dofinansowania. O środki ubiegać się mogą:

  • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z dofinansowania w latach 2017-2019, a także te, które korzystać będą z doposażenia w sprzęt oraz aplikacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • szkoły ponadpodstawowe, do których uczęszcza młodzież;
  • szkoły za granicą;
  • ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Zakres sprzętu, który objęty jest dofinansowaniem z tytułu najnowszej edycji programu “Aktywna tablica”, to z kolei:

  • tablice interaktywne, projektory i monitory;
  • systemy nagłośnienia;
  • komputery stacjonarne oraz laptopy;
  • pomoce dydaktyczne dla uczniów z SPE;
  • aplikacje oraz materiały edukacyjne TIK;
  • zestawy dla nauczyciela, obejmujące laptop, słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową oraz tablet graficzny.

Najnowsza edycja projektu wprowadza rozwiązania pozwalające na przygotowanie odpowiedniego zaplecza technologicznego dla kadry nauczycielskiej w kontekście niewątpliwie wymagającej edukacji zdalnej. Pomoc finansowa nie tylko umożliwi implementację nowych dróg nauczanie, ale zdecydowanie podniesie również atrakcyjność i skuteczność tradycyjnych lekcji stacjonarnych.

Placówki ubiegające się o dofinansowanie z tytułu programu “Aktywna tablica” w ramach obecnej edycji zobowiązane są do składania wniosków w terminie do 4 września bieżącego roku. W przypadku organów prowadzących termin przypada na 14 września. Ostateczną datą na finalne przekazanie środków finansowych jest z kolei 31 października — termin ten został wydłużony w stosunku do poprzedniej edycji. Wszelkie potrzebne dokumenty i materiały dostępne są na oficjalnej stronie projektu.

 

Program “Aktywna tablica” — atrakcyjne zestawy sprzętu dla szkół!

Zachęcamy tym samym do zapoznania się z bogatą selekcją wyposażenia TIK, które dostępne jest w ramach oferty naszego sklepu internetowego. Wśród naszych propozycji znaleźć można gotowe zestawy sprzętu, skomponowane z myślą o konkretnych progach dofinansowania z tytułu programu “Aktywna tablica”. Oferujemy między innymi komplety dla nauczycieli do edukacji na odległość, a także wyposażenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz szereg produktów uzupełniających. Kompletny wykaz zawartości oraz parametrów konkretnych zestawów zawarty został w opisie danej pozycji.

Zakres naszych usług uzupełnia również kompleksowe doradztwo w zakresie programu “Aktywna tablica” oraz doboru sprzętu, który najlepiej sprawdzi się w kontekście danej placówki. Dokonujemy również montażu urządzeń TIK. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy natomiast do kontaktu — nasi konsultanci z chęcią udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie nurtujące Państwa pytania.