Laboratorium Przyszłości

Laboratorium Przyszłości

Rządowy Program Laboratoria Przyszłości to największe wsparcie finansowe w historii dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce

Kwota dofinansowania zależna od liczby uczniów

  •  szkoła licząca do 100 uczniów – maksymalnie 30 000 zł 
  •  szkoła licząca od 101 do 200 uczniów – maksymalnie 60 000 zł 
  •  szkoła licząca od 201 do 234 uczniów – maksymalnie 70 000 zł 
  • szkoła licząca co najmniej 235 uczniów – maksymalnie 300 zł na każdego ucznia 

Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Wypełnienie wniosku jest bardzo proste co trzeba wiedzieć

  • we wniosku nie trzeba wpisywać wybranych pomocy dydaktycznych
  • najpierw szkoła wnioskuje wyłącznie o dofinansowanie, a dopiero potem ma czas na rozdysponowanie otrzymanej kwoty
  • wniosek zawiera dane adresowe szkoły oraz e-mail organu prowadzącego
  •  sprawdź, jakie dane musisz przygotować i wpisać do wniosku
  • wniosek będzie dostępny do wypełnienia online na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/pytania-i-odpowiedzi