Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego www.sklep.wersalin.pl jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy zakupu w sklepie internetowym www.sklep.wersalin.pl bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez
wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania
powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres

P. H. U. Wersalin
Doboszowice 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel: 801 00 468
email: biuro@wersalin.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również
poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1
niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (ninaruszonym i nieuszkodzonym). Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy
zwrócić na poniższy adres:

P. H. U. Wersalin
Doboszowice 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel: 801 00 468
email: biuro@wersalin.pl

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z
uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował
konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu
14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez
Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie
świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany
jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
• zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie
dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.