Komplet do doświadczeń z ciepła - wersja podstawowa

 • 3690
 • Producent: WERSALIN
 • Waga: 5 kg
 • szt.
 • Cena netto: 1 974,79 zł 2 428,99 zł

Zestaw pozwala wykonować dośwaidczenia z zakresu nauki o cieple.

Obejmuje takie zagadnienia jak:

 • przemiana energii,
 • zmiana stanu skupienia ciała,
 • pomiary temperatury,
 • kalorymetria,
 • rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów,
 • rozchodzenie się ciepła,

Zestaw zawiera:

 • dylatoskop – przyrząd wyposażony w skalę, umożliwia badanie rozszerzalności cieplnej metali,
 • kalorymetr - złożony z dwóch naczyń aluminiowych o wym. wew. Ø100 x 100 mm oraz Ø60 x 70 mm, odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym; wyposażony w pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone spiralą grzejną, z otworem na korek do osadzenia termometru (termometr wchodzi w skład przyrządu) oraz otworem pod mieszadło,
 • przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła,
 • przewodniki ciepła – przyrząd, w którego skład wchodzą m.in. pręt mosiężny, stalowy, aluminiowy
  i miedziany, zamontowane w centralnie położonej kostce zapewniającej cieplne połączenie wszystkich materiałów,
 • termoskop,
 • odwadniacz,
 • pierścień Gravesanda,
 • przyrząd do konwekcji ciepła - rurka szklana wygięta w kształcie prostokątna o wymiarach 150 x 200 mm,
 • aktynometr,
 • szkło i sprzęt laboratoryjny.

 

 Wymiary walizki: 460 x 330 x 150 mm